Anasayfa

Yeni Gönderiler

Prof.Dr.Mustafa Arıcan (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D.)

Veteriner hekimler, Vetchange’in sürekli eğitimleri sayesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerini tamamladıktan sonra başta klinik bilimleri olmak üzere, görgü ve bilgilerini bir amaca yönelerek, plânlı şekilde arttırmak için kendilerini eğitmeleri ortamını bulmaktadır. Özellikle Veteriner hekimin bilgi ve yeteneğini arttırması veya bu amaca ulaşması için yardımcı olmaktadır. Vetchange bunun gerçekleştirilmesi için iyi bir eğitim platformudur.

Prof. Dr. Ender Yarsan (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakaloji A. D.)

❝ Veteriner hekimliği mesleği çok yönlü bir çalışma alanına sahiptir. Öğrenci arkadaşlarımız mezuniyet öncesinde kendilerini bu anlamda hazırlamalıdırlar. Mevcut eğitim/öğretim müfredatları elbette temel bilgileri vermekte; öğrencilerimizi mümkün olduğunca geniş bir bilgi birikimi ile mesleğe hazırlamaktadır. Ancak özellikle mezuniyet öncesi öğrencilerimiz kendilerine bir hedef belirlemeli ve o hedef doğrultusunda kendilerini geliştirmelidirler. Bu durum mezuniyet sonrasında da sürekli eğitim şeklinde devam etmelidir. İşte bu düşünceleri karşılayacak şekilde "vetchange" gibi platformlar son derece önemlidir. Dolayısıyla yapılan çalışmaları bu kapsamda olacak şekilde görüyor ve değerli buluyorum. Emeği geçenlere, katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Kürşat Özer (İstanbul Üniv. C. Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D.)

Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve çoğaldıkça değer kazanır. Mesleki gelişime ve bilgi paylaşımına katkı sunan Vetchange ekibine teşekkür eder, başarılar dilerim.

Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya (Bolu İ.B. Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.)

Vetchange denildiğinde çalışma alanlarından biri olan eğitim başlığı altında aklıma gelenler; Gönüllülük esası olmazsa olmazı Günümüz teknolojik araçlarını en etkili ve profesyonele yakın kullanımı Geleceğin Veteriner Hekimlerine, konusunda uzman, bilgilerine ve tecrübelerine öğrencilerinin ve hastalarının dışında herkesin ihtiyacı duyduğu kıymetli hocaların katkılarını, medya için dikkat süresini de dikkat ederek harika eğitimleri sunan bir ekip.. Tebrikler Vetchange

Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Zeki Yılmaz Deveci (Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D.)

Sürekli bilgi ve tecrübe aktarımı veteriner hekimlik mesleğinde hayati öneme sahip olduğu için, Vetchange ve benzeri diğer mesleki çalışmaları takip ve tavsiye ediyorum.

Vet. Hek. Ziver Şahin (Bursa Nilüfer Veteriner Polikliniği)

Çok güzel bir organizasyon... Ayrıca profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler...

Scroll to Top