Cancel Preloader

Yeni Gönderiler

Veteriner hekimler, Vetchange’in sürekli eğitimleri sayesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerini tamamladıktan sonra başta klinik bilimleri olmak üzere, görgü ve bilgilerini bir amaca yönelerek, plânlı şekilde arttırmak için kendilerini eğitmeleri ortamını bulmaktadır. Özellikle Veteriner hekimin bilgi ve yeteneğini arttırması veya bu amaca ulaşması için yardımcı olmaktadır. Vetchange bunun gerçekleştirilmesi için iyi bir eğitim platformudur.


Prof.Dr.Mustafa Arıcan
(Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D.)


Sürekli bilgi ve tecrübe aktarımı veteriner hekimlik mesleğinde hayati öneme sahip olduğu için, Vetchange ve benzeri diğer mesleki çalışmaları takip ve tavsiye ediyorum.


Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Zeki Yılmaz Deveci
(Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D.)


Çok güzel bir organizasyon... Ayrıca, profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler.


Ziver Şahin
(Nilüfer Veteriner Polikliniği Bursa)