E-Seminerler

Vet. Hek. Ziver Şahin’in anlatımıyla ”Sahada Sık Karşılaşılan Buzağı Hastalıkları” Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! 🗓️ Tarih: 29
Uzman Vet. Hek. Ömer Coşkun’un anlatımıyla ”Ön Çapraz Bağ Hastalığının Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyonu” Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet
Prof. Dr. Nuri Altuğ’un anlatımıyla ”Prematüre Buzağılara Klinik Yaklaşım” Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! Tarih: 23 Haziran Çarşamba
Doç. Dr. Mehmet Cengiz’in anlatımıyla ”İneklerde Postpartum Dönemin Yönetimi” Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! 🗓️ Tarih: 26 Mayıs
Dr. Ateş Barut’un anlatımıyla”Omurga Kırıklarında Neyi, Ne zaman, Nasıl Yapmalı?”Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak
Doç. Dr. Hasan Sontaş’ın anlatımıyla ”Avrupa’da Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Diplomate Unvanı” Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! 🗓️ Tarih:
Prof. Dr. Alev Akdoğan Kaymaz’ın anlatımıyla ”Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları” Tüm Veteriner Hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi
Vet. Hek. Ahmet Mert’in anlatımıyla “İneklerde Ketozis” Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir e-seminer!
Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Takcı ’ın anlatımıyla ”Koyunlarda Abortus Sorunları” Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hayvan hekimliğine ilgi duyanlar
Doç. Dr. Murat Karabağlı’nın anlatımıyla ”Küçük Hayvanlarda Prostat Hastalıkları” Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak
Scroll to Top