Vet. Hek. Ziver Şahin'in anlatımıyla ''Sahada Sık Karşılaşılan Buzağı Hastalıkları" Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! 🗓️ Tarih: 29
Prof. Dr. Nuri Altuğ'un anlatımıyla ''Prematüre Buzağılara Klinik Yaklaşım" Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! Tarih: 23 Haziran Çarşamba
Doç. Dr. Mehmet Cengiz’in anlatımıyla ''İneklerde Postpartum Dönemin Yönetimi" Tüm veteriner hekimler için kaçırılmayacak bir e-seminer! 🗓️ Tarih: 26 Mayıs
Vet. Hek. Ahmet Mert'in anlatımıyla "İneklerde Ketozis" Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir e-seminer!
Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Takcı ’ın anlatımıyla ''Koyunlarda Abortus Sorunları" Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hayvan hekimliğine ilgi duyanlar
Doç. Dr. Halit Kanca’nın anlatımıyla ''Sığır Sürü Yönetiminde Meme Sağlığı Ve Mastitis" 🗓️ Tarih: 23 Aralık Çarşamba ⏰ Saat: 21.15
Vet. Hek. Ziver Şahin'in anlatımıyla "Sığırların Sahada Sık Görülen Sindirim Sistemi Hastalıkları" 🗓️ Tarih: 25 Kasım Çarşamba ⏰ Saat: 21.15
Prof. Dr. Murat Güzel’in anlatımıyla ''Sığırlarda Thoraks Ve Abdomen Ultrasonografisi" Büyük hayvan hekimliği alanında çalışanlar ve isteyenler için kaçırılmayacak bir
Vet.Hek. Kamil Özceylan’nın anlatımıyla ''Çiftlik Veteriner Hekimliğine Güncel Bakış'' Tüm veteriner hekimler ve özellikle büyükbaş hayvan hekimliğine ilgi duyanlar için