Doç. Dr. Murat Karabağlı’nın anlatımıyla ''Küçük Hayvanlarda Prostat Hastalıkları" Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak
Doç. Dr. İdil Baştan’ın anlatımıyla ''Kedilerde Nonrejeneratif Anemi Nedenleri, Tanısı Ve Tedavisi" Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi
Prof. Dr. İbrahim Demirkan’ın anlatımıyla ''Köpeklerde Kolon Kanseri: Tüneldeki Yengeç " Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar
Prof. Dr. Mustafa Arıcan’ın anlatımıyla ''Minimal İnvaziv Plak Osteosentezi (MIPO) Tekniği" Tüm veteriner hekimler ve özellikle cerrahiye ilgi duyanlar için
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki Dveci’nin anlatımıyla ''Veteriner Cerrahiye Bakış'' Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için