Küçük Hayvan Hekimliği

Dr. Ali Torun'un anlatımıyla Gıda Güvenliğinde Veteriner Hekimlik 22.12.2021 Saat:21.15 https://www.youtube.com/watch?v=DeUNMwT6bkQ
Uzman Vet. Hek. Ömer Coşkun'un anlatımıyla ''Ön Çapraz Bağ Hastalığının Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyonu" Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet
Dr. Ateş Barut'un anlatımıyla''Omurga Kırıklarında Neyi, Ne zaman, Nasıl Yapmalı?"Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak
Prof. Dr. Alev Akdoğan Kaymaz'ın anlatımıyla ''Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları" Tüm Veteriner Hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi
Doç. Dr. Murat Karabağlı’nın anlatımıyla ''Küçük Hayvanlarda Prostat Hastalıkları" Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak
Doç. Dr. İdil Baştan’ın anlatımıyla ''Kedilerde Nonrejeneratif Anemi Nedenleri, Tanısı Ve Tedavisi" Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi
Prof. Dr. İbrahim Demirkan’ın anlatımıyla ''Köpeklerde Kolon Kanseri: Tüneldeki Yengeç " Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar
Prof. Dr. Mustafa Arıcan’ın anlatımıyla ''Minimal İnvaziv Plak Osteosentezi (MIPO) Tekniği" Tüm veteriner hekimler ve özellikle cerrahiye ilgi duyanlar için
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki Dveci’nin anlatımıyla ''Veteriner Cerrahiye Bakış'' Tüm veteriner hekimler ve özellikle pet hekimliğine ilgi duyanlar için
Scroll to Top