Cancel Preloader

New Posts

Client Photo
Prof.Dr.Mustafa Arıcan (Selçuk Üniv. Vet. Fak. Cerrahi AD)

’Veteriner hekimler, Vetchange’in sürekli eğitimleri sayesinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerini tamamladıktan sonra başta klinik bilimleri olmak üzere, görgü ve bilgilerini bir amaca yönelerek, plânlı şekilde arttırmak için kendilerini eğitmeleri ortamını bulmaktadır. Özellikle Veteriner hekimin bilgi ve yeteneğini arttırması veya bu amaca ulaşması için yardımcı olmaktadır. Vetchange bunun gerçekleştirilmesi için iyi bir eğitim platformudur’’.

Client Photo
Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Zeki Yılmaz Deveci (Hatay MKÜ Vet. Fak. Cerrahi ADi)

Sürekli bilgi ve tecrübe aktarımı veteriner hekimlik mesleğinde hayati öneme sahip olduğu için, Vetchange ve benzeri diğer mesleki çalışmaları takip ve tavsiye ediyorum.

Client Photo
Ziver Şahin (Nilüfer Veteriner Polikliniği)

Çok güzel bir organizasyon...Ayrıca, profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler.

Client Photo
Ziver Şahin (Nilüfer Veteriner Polikliniği)

Çok güzel bir organizasyon...Ayrıca, profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler.

Client Photo
Ziver Şahin (Nilüfer Veteriner Polikliniği)

Çok güzel bir organizasyon...Ayrıca, profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler.

Client Photo
Ziver Şahin (Nilüfer Veteriner Polikliniği)

Çok güzel bir organizasyon...Ayrıca, profesyonelce yöneten kardeşlerime de teşekkürler.