Cancel Preloader

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Çetinkaya’nın anlatımıyla
”Veteriner Fakültesi Öğrencisi İçin Önemli Donanımlar Nelerdir?”

🗓️ Tarih: 21 Nisan Salı (2020)
⏰ Saat: 20.00